Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Управление и администрация / Факултетен съвет 2019-2023 г.

   

Председател
Проф. дфзн Георги Райновски

Членове
Проф. дфзн Александър Драйшу
Чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов
Проф. дфзн Стоян Русев
Проф. дфзн Мирослав Абрашев
Проф. дфзн Асен Пашов
Проф. дфзн Виктор Иванов
Доц. д-р Венелин Кожухаров
Доц. д-р Цветелина Паунска
Доц. д-р Стефан Лалковски
Доц. д-р Евгени Овчаров
Доц. д-р Иван Бъчваров
Доц. д-р Живко Кисьовски
Доц. д-р Станимир Колев
Доц. д-р Снежана Йорданова
Доц. д-р Елисавета Пенева
Доц. д-р Иван Стефанов
Доц. д-р Красимир Митев
Доц. д-р Веселин Дончев
Доц. д-р Мая Гайдарова
Доц. д-р Калин Гладнишки
Доц. д-р Николай Рачев
Проф. дфзн Добромир Пресиянов
Доц. д-р Димитър Младенов
Доц. д-р Андон Рангелов
Доц. д-р Владимир Божилов
Гл. ас. д-р Йордан Кърмаков
Гл. ас. д-р Николай Зографов
Докторант Стоил Иванов
Докторант Маргрет Велизарова
Студент Катерина Костова
Студент Ноел Томов