Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Учебен процес / Избираеми курсове / КАМПАНИЯ ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ - зимен семестър 2019/2020г.

   

(отнася се само за студенти, редовно обучение)

 

Уважаеми студенти,

За предстоящия зимен семестър на уч. 2019/2020 г. всички студенти в бакалавърските и магистърските програми редовно обучение на Физически факултет задължително се записват за избираеми дисциплини само чрез информационната система СУСИ.

Кампанията за записване ще бъде в един етап и ще се проведе както следва:

За студенти - бакалаври: от 02.10.2019 до 16.10.2019г.;
За студенти - магистри : от 07.10.2019 до 18.10.2019г.;

За процедурата по записване на избираеми дисциплини моля прочетете помощната информация:

 

Предлагани избираеми дисциплини

 

Администратор на СУСИ за физически факултет
susi_admin@phys.uni-sofia.bg