Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Магистри / Прием / 2021/2022 уч.г.

   

Записване

Записването на приетите кандидати за магистърските програми от втория етап на кампанията(срещу заплащане) ще се проведе на 11, 12 и 13 октомври 2021 год. в отдел „Студенти“, стая А411.

В срок до 8.10.2021 г. ректорът на СУ ще издаде заповед за записване. Справка за класирането може да се направи в електронната система за кандидатстване.

 

Кандидатстване

Подаване на документи - само онлайн:

  • от 15 юли до 16 септември 2021 г.
  • срещу заплащане - от 15 юли до 28 септември 2021 г.

Изпит(за всички програми):

  • 17.09.2021 (петък) от 9:00 ч. в А205

 

Подготовка

 

Обучение

 

Контакти

  • Инспектор учебна дейност(втора позиция) в Деканат

 

 

Прием - програми

 

 

Учебна 2021/2022 година

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки

<< Специалност Физика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Оптика и спектроскопия   3 сем. редовна
Теоретична и математическа физика   3 сем. редовна
Квантова информатика   3 сем. редовна  
Физика на ядрото и елементарните частици   3 / 5 сем. редовна Атомна физика » маг. програма "ФЯЕЧ"
Плазмени технологии и термоядрен синтез   3 сем. редовна

<< Специалност Медицинска физика >>

Медицинска физика   3 / 4 сем. редовна

<< Специалност Астрофизика, метеорология и геофизика >>

Астрономия и астрофизика   3 сем. редовна Астрономия » Астрономия и астрофизика
Aстрономия и популяризация на астрономията   4 сем. задочна Астрономия » Астрономия и популяризация на астрономията
Геофизика   2 / 4 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » Геофизика
Метеорология   3 / 5 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » Метеорология
Физика на земята, атмосферата и океана   4 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » ФЗАО

<< Специалност Инженерна физика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Квантова електроника и лазерна техника   3 сем. редовна Квантова електроника » маг. програма "КЕЛТ"
Микроелектроника и информационни технологии   3 сем. редовна / задочна Физика на твърдото тяло и микроелектроника » магистри

<< Специалност Ядрена техника и ядрена енергетика >>

Ядрена енергетика и технологии   3 сем. редовна Ядрена техника и ядрена енергетика » Обучение
  4 сем. редовна
  5 сем. задочна

<< Специалност Оптометрия >>

Оптометрия   2 сем. редовна
  6 сем. задочна

 

  • Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Аерокосмическо инженерство и комуникации   3 сем. редовна
Безжични мрежи и устройства - I   3 / 4 сем. редовна / задочна файлова библиотека за програмата
Безжични мрежи и устройства - II   4 сем. задочна (платено) файлова библиотека за програмата

<< Специалност Комуникации и физична електроника >>

Комуникации и физична електроника   2 сем. редовна Радиофизика и електроника » Магистърски програми

 

  • Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучение по ...

<< Специалност Физика и математика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Методология на обучението по физика и астрономия   2 / 3 сем. редовна / задочна