Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Докторантури / 2017/2018 уч.г.

   

Прием на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз

 

П Р О Г Р А М И

 

Легенда:
Докторска програма - връзка към конспекта
eng - обучение на английски език

 

Шифър Научна
специалност
Докторска програма Образователна и научна степен "доктор"
редовна задочна

1

 

4.1

 

Физически науки

 

Астрономия и астрофизика 4
Астрономия и астрофизика - eng 1  
2 4.1 Физически науки Метеорология 1 1

3

 

 

4.1

 

 

Физически науки

 

 

Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1  
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство - eng 2  
4 4.1 Физически науки Физика на атомите и молекулите 2  
Физика на атомите и молекулите - eng 1  
5 4.1 Физически науки Теоретична и математическа физика 2  
6 4.1 Физически науки Радиофизика и физическа електроника 2  
Радиофизика и физическа електроника - eng 1  
7 4.1 Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 2  
8 4.1 Физически науки Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя 1
9 4.1 Физически науки Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 2  
10 4.1 Физически науки Ядрена физика 4 1
11 4.1 Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 4  
12 4.1 Физически науки Биофизика 2  
Биофизика - eng 1  
13 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 1 1
      ОБЩО 33 4