Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика / Публикации на катедра Европеистика / Юбилеен сборник „15 години Катедра Европеистика“

   
Юбилеен сборник

Сборникът се издава по случай 15-ата годишнина на катедра Европеистика. Както и предишните сборници с публикации на катедрата, изданието се отличава с многообразие на темите, съответно на многообразието на изследователските интереси в нея.

 

За изминалите 15 години катедра Европеистика се утвърди като авторитетен цетър на обучението на кадри в областта на науките за Европа и европейската интеграция. Днес в катедра Европеистика се обучават студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен.