Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика / Публикации на катедра Европеистика / Отчетност на институциите на Европейския съюз

   

На 12 април 2016 г. в Литературен клуб „Перото“ беше представена книгата на д-р Гергана Радойкова – „Отчетност на институциите на Европейския съюз“. В основата на книгата е дисертационният труд на Гергана Радойкова, който тя защити като редовен докторант в катедра „Европеистика“.

снимка за сайта 1

 

Демократичната отчетност е основна характеристика на доброто управление и ключов легитимиращ фактор на институциите на Европейския съюз. Какво представлява отчетността и може ли да бъде измерена? Дали промените след влизането в сила на Договора от Лисабон са крачка напред към изграждането на ефективни механизми за търсене и предоставяне на отчетност? Отчита ли се българският министър-председател пред Народното събрани по въпроси, свързани с участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС. Това са само част от въпросите, на които авторът се стреми да отговори и да провокира дебат по тези важни теми.

снимка за сайта 2

 

Рецензенти на книгата, направили коментари и по време на нейното представяне, са доц. д-р Румяна Коларова, ръководител катедра „Политология“ и доц. д-р Калоян Симеонов, ръководител катедра „Европеистика“.

снимка за сайта 3