Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Методика / Преподаватели

   

Катедра "Методика"

 

Проф. дпн Адриана Дамянова

adamyanova@slav.uni-sofia.bg

методика на обучението по литература

Проф. д-р Ангел Петров

anpet@slav.uni-sofia.bg

 

методика на обучението по български език

Доц. д-р Антония Радкова

radkova@slav.uni-sofia.bg

методика на обучението по руски език

Доц. д-р Наталия Христова

hristovape@uni-sofia.bg

методика на обучението по литература

Доц. д-р Деспина Василева

dmvasileva@uni-sofia.bg

методика на обучението по български език

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

amavrova@slav.uni-sofia.bg

методика на обучението по руски език

Гл. ас. д-р Мая Падешка

padezhka@uni-sofia.bg

методика на обучението по български език

Гл.ас. д-р Евелина Миланова

egmilanova@uni-sofia.bg

методика на обучението по български език

Ас. Весела Еленкова

v.elenkova@slav.uni-sofia.bg

методика на обучението по литература

 

Албена Дъбова

 

филолог-специалист,
каб. 147А, тел. 9308 251
dubova@uni-sofia.bg