Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Методика / Преподаватели

   

Катедра "Методика"

 

Проф. д-р Владимир Атанасов

atanassov_vladimir@slav.uni-sofia.bg

методика на обучението по литература

Проф. дпн Адриана Дамянова

adamyanova@slav.uni-sofia.bg

методика на обучението по литература

Проф. д-р Татяна Гаврилова Ангелова

angelova@slav.uni-sofia.bg

методика на обучението по български език

Проф. д-р Ангел Петров

anpet@slav.uni-sofia.bg

 

методика на обучението по български език

Доц. д-р Антония Радкова

radkova@slav.uni-sofia.bg

методика на обучението по руски език

Гл. ас. д-р Людмила Берковска

l.berkovska@slav.uni-sofia.bg

методика на обучението по литература

Гл.ас. д-р Наталия Христова

hristovape@uni-sofia.bg

методика на обучението по литература

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

amavrova@slav.uni-sofia.bg

методика на обучението по руски език

Гл. ас. д-р Мая Падешка

padezhka@uni-sofia.bg

методика на обучението по български език

Гл.ас. д-р Деспина Василева

dmvasileva@uni-sofia.bg

методика на обучението по български език
Албена Дъбова филолог-специалист,
каб. 147А, тел. 9308 251
adabova@slav.uni-sofia.bg