Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Администрация / Секретари на катедри

   

Катедри

Български език

Полина Заркова
стая 139, тел. 9308 333
pzarkova@uni-sofia.bg

Българска литература

Полина Заркова
стая 138, тел. 9308 535
pzarkova@uni-sofia.bg

Общо, индоевропейско и балканско езикознание

стая 131, тел. 9308 205

Людмила Милошева

l.milosheva@slav.uni-sofia.bg

Теория на литературата

Людмила Милошева
стая 157, тел. 9308 311

l.milosheva@slav.uni-sofia.bg

Кирилометодиевистика

Полина Заркова
стая 144, тел. 9308 254

pzarkova@uni-sofia.bg

Славянско езикознание

Надя Радованова
стая 158, тел. 9308 371
nradovanova@slav.uni-sofia.bg

Славянски литератури

Надя Радованова
стая 156, тел. 9308 569

nradovanova@slav.uni-sofia.bg

Руски език

Силвия Ганчева

стая 126, тел. 9308 469

sgancheva@slav.uni-sofia.bg

Руска литература

Силвия Ганчева

стая 130, тел. 9308 307

sgancheva@slav.uni-sofia.bg

Методика

Албена Дъбова
стая 147А, тел. 9308 251
dubova@uni-sofia.bg

Български език като чужд

Людмила Милошева

стая 118, тел. 9308 573

l.milosheva@slav.uni-sofia.bg