Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Приемани за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, през учебната 2022/2023 година.

 

професионално направление

докторска

програма

 

 

2.1. Филология Теория и практика на превода (Новогръцки език) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова американска литература - на английски език) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Американска култура (на английски език) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка и Австралия (Американска литература 19 век) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Викторианска литература (на английски език) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия, Английска литература: от Ренесанс към Барок (на английски език) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Английска литература: от Средновековие към Ренесанс (на английски език) Конспект
2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (английски език) Конспект
2.1. Филология Германски езици (Семантика на английския език (на английски език) Конспект
2.1. Филология Германски езици - Синтаксис на английския език (на английски език) Конспект
2.1. Филология Германски езици (Дискурсивен анализ и текст лингвистика - английски език) - редовно обучение Конспект
2.1. Филология Германски езици (Английска граматика и приложна лингвистика) с обучение на английски език - редовно обучение Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Съвременна бразилска литература, XX-XXI в.) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Испаноамериканска литература, XI-XVII в.) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Испаноамериканска литература, XX в.) Конспект
2.1. Филология Романски езици (Социолингвистика на френския език) Конспект
2.1. Филология Романски езици (Лексикология и фразеология на съвременния португалски език) Конспект
2.1. Филология Романски езици (Фонетика и фонология на съвременния португалски език) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Арабско литературознание) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Арабско обществознание -Близкоизточни изследвания и ислямознание) Конспект
2.1. Филология Теория и практика на превода (арабски-български) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Японско обществознание) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Японска литература и култура) Конспект
2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Японски език) Конспект
2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Китайски език и култура) Конспект
2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Китайски език) Конспект
 
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Китайска литература и обществознание) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Литература и култура на Корея - на английски език ) Конспект
2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Език и общество на Корея - на български език) Конспект
2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култура) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Индийска литература и култура) Конспект
2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) Конспект
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Персийско литературознание) Конспект
1.3. Педагогика на обучението по … Методика на обучението по чужд език - немски език Конспект