Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Приемани за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, през учебната 2021/2022 година.

 

шифър професионално направление

докторска

програма

образователна

и научна степен "доктор"

редовно задочно
1   2.1. Филология Теория и практика на превода (Новогръцки език) Конспект 1
2   2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Новогръцко езикознание) Конспект 1  
3   2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Унгарски и български език) Конспект 1  
4   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература) Конспект 1  
5   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова американска литература - на английски език) Конспект 1  
6   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Американска култура (на английски език) Конспект 1  
7   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка и Австралия (Американска литература 19 век) Конспект 1  
8   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Викторианска литература (на английски език) Конспект 1  
9   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия, Английска литература: от Ренесанс до Барок (на английски език) Конспект 1  
10   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Английска литература: от Средновековие към Ренесанс (на английски език) Конспект 1  
11   2.1. Филология Общо езикознание (английски език) Конспект 1  
12   2.1. Филология Германски езици (Семантика на английския език (на английски език) Конспект 2  
13 2.1. Филология Германски езици (Синтаксис на английския език и компютърна лингвистика (на английски език) Конспект 1  
14 2.1. Филология Германски езици (Синтаксис на немския език) Конспект 1  
15 2.1. Филология Германски езици (Фонетика и фонология на скандинавските езици) Конспект 1  
16 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Съвременна португалска литература, XX-XXI в.) Конспект 1  
17 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Съвременна бразилска литература, XX-XXI в.) Конспект 1  
18 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Испаноамериканска литература, XVI-XIX в.) Конспект 1  
19   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Испаноамериканска литература, XX в.) Конспект 1  
20   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Съвременна испанска литература, XX в.) Конспект 1  
21   2.1. Филология Романски езици (Синтаксис и прагматика на испанския език) Конспект 1  
22   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Съвременна турска литература) Конспект 1  
23   2.1. Филология Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) Конспект 1 1
24   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Арабско литературознание) Конспект 1 1
25   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Арабско обществознание -Близкоизточни изследвания и ислямознание) Конспект 1 1
26   2.1. Филология Теория и практика на превода (арабски-български) Конспект 1 1
27   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Японско обществознание) Конспект 1  
28   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Японска литература и култура) Конспект 1  
29   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Японски език) Конспект 2  
30   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Китайски език и култура) Конспект 1  
31   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Китайски език) Конспект 1
32   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Съвременен китайски език) Конспект 1
33   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Китайски език и езикознание) Конспект 1
34   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Китайска литература и обществознание) Конспект 1  
35   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Съвременна корейска литература) Конспект 1  
36   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Съвременен корейски език и съвременно корейско общество) Конспект 1  
37   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култура) Конспект 1  
38   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Индийска литература и култура) Конспект 2  
39   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) Конспект 1  
40   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Персийско литературознание) Конспект 1  
41   1.3. Педагогика на обучението по … Методика на обучението по чужд език - немски език Конспект 1