Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Приемани за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, през учебната 2020/2021 година.

 

шифър професионално направление

докторска

програма

образователна

и научна степен "доктор"

редовно задочно
1   2.1. Филология Теория и практика на превода (Новогръцки език) Конспект   1
2   2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Унгарски и български език) Конспект 1  
3   2.1. Филология Теория и практика на превода (Класически езици) Конспект 1  
4   2.1. Филология Теория и практика на превода (Френски език) Конспект 1  
5   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература) Конспект 1  
6   2.1. Филология Романски езици (Съвременно румънско езикознание) Конспект 1  
7   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Нова румънска литература) Конспект 1  
8   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия (Електронна литература на английски език) Конспект 1  
9   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка и Австралия (научна фантастика на английски език) Конспект 1  
10   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка и Австралия (Американска литература 19 век) Конспект 1  
11   2.1. Филология Германски езици (Синтаксис на английски език) Конспект 2  
12 . 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия, Английска литература: от Ренесанс до Барок (на английски език) Конспект 1  
13 . 2.1. Филология Романски езици (Анализ на дискурса-френски език) Конспект 1  
14 . 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова американска литература - на английски език) Конспект 1  
15 . 2.1. Филология Романски езици (Стилистика – португалски език) Конспект 1  
16 . 2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Съвременен корейски език - практическа лингвистика) Конспект 1  
17 . 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка и Австралия (Британски и американски модернизъм) Конспект 1  
             
18   2.1. Филология Романски езици (Фонетика и фонология на съвременния португалски език) Конспект 1  
19   2.1. Филология Романски езици (Лексикология и фразеология на съвременния португалски език) Конспект 1  
20   2.1. Филология Романски езици (Морфология на съвременния португалски език) Конспект 1  
21   2.1. Филология Романски езици (Прагматика на политическия дискурс) - с обучение на английски език (Променена на Общо и сравнително езикознание (Прагматика на текста) - с обучение на английски език Конспект 1  
22   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна португалска литература (XX-XXI век) Конспект 1  
23   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература (XX-XXI век) Конспект 1  
24   2.1. Филология Романски езици (Испански език-стилистика) Конспект 1  
25   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Японски език) Конспект 1  
26   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура) Конспект 1  
27   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Корейски език и общество) Конспект 2  
28   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия ( Японско обществознание) Конспект 1  
29   2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание) Конспект 1 1
30   2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) Конспект 1 1
31   2.1. Филология Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) Конспект 1 1
32   2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна турска литература) Конспект 1  
33   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Китайски език) Конспект 1  
34   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култура) Конспект 1  
35   2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура) Конспект 1  
36   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) Конспект 1  
37   2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание) Конспект 1  
38   1.3. Педагогика на обучението по ... Педагогика на обучението по ....(Методика на обучението по чужд език - немски език) Конспект 1  
   

 

 

 

 

 

 

 

Брой на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, през учебната 2018/2019 година.

 

шифър професионално направление

докторска

програма

образователна

и научна степен "доктор"

редовно задочно
1   2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Старогръцка литература) Конспект 1  
2   2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Нова румънска литература) Конспект 1  
3   2.1. Филология Романски езици (Съвременно румънско езикознание) Конспект 1  
4   2.1. Филология Теория и практика на превода - френски език Конспект 1  
5   2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература -Средновековие, Ренесанс, Класицизъм) Конспект 1  
6 05.04.06. 2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка,Африка, Азия и Австралия (Литература на английския Ренесанс - английски език) Конспект 1  
7 05.04.06. 2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Средновековна английска литература - английски език) Конспект 1  
8 05.04.06. 2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова американска литература - английски език) Конспект 1  
9   2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Общо и английско езикознание - английски език) Конспект 1  
10   2.1. Филология Теория и практика на превода - (Немски език) Конспект 1  
11   2.1. Филология Германски езици (Синтаксис на немския език) Конспект 1 1
12 05.04.06. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна португалска литература XX-XXI в.) Конспект 1  
13 05.04.06. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература XX-XXI в.) Конспект 1  
14 05.04.06. 2.1. Филология Романски езици (Стилистика - испански език) Конспект 1  
15 05.04.06. 2.1. Филология Романски езици (Фонетика и фонология - съвременен португалски език) Конспект 1  
16 05.04.06. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература XVIII-XXI в.) Конспект 1  
17 05.04.06. 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература XI-XVII в.) Конспект 1  
18 05.04.06. 2.1. Филология Романски езици (Стилистика -португалски език) Конспект 1  
19 05.04.06. 2.1. Филология Романски езици (Лексикология и фразеология - съвременен португалски език) Конспект 1  
20   2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Японски език и култура) Конспект 1  
21   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура) Конспект 1  
22   2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна корейска литература и култура) Конспект 1  
23   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) Конспект 1  
24   2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание) Конспект 1  
25   2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура) Конспект 1  
26   2.1. Филология Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култури) Конспект 1  
27   2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна турска литература) Конспект 1  
28   2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия - Казахска литература и култура Конспект   1
29   2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание) Конспект   1
30   2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) Конспект   1
31   2.1. Филология Семитско-хамитски езици(Арабско езикознание) Конспект   1
32   2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език) Конспект 1