Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Приемани за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, през учебната 2023/2024 година.

 

шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология 34 4
135 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература - Средновековие, Ренесанс, Класицизъм)
КОНСПЕКТ
1
136 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература)
КОНСПЕКТ
1
137 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература на XIX век) – с обучение на английски език
КОНСПЕКТ
1
138 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Викторианска литература) – с обучение на английски език
КОНСПЕКТ
1
139
140 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: от Ренесанс към Барок) – с обучение на английски език
КОНСПЕКТ
1
141 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Най-нова американска литература – с обучение на английски език
КОНСПЕКТ
1
142
143 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература: Романтизъм) - с обучение на английски език
КОНСПЕКТ
1
144 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура)
КОНСПЕКТ
1
145 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японско общество)
КОНСПЕКТ
1
146 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Китайска литература и обществознание)
КОНСПЕКТ
1 1
147 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание)
КОНСПЕКТ
1
148 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна корейска литература)
КОНСПЕКТ
1
149 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание)
КОНСПЕКТ
1
150 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура)
КОНСПЕКТ
1
151 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна скандинавска литература)
КОНСПЕКТ
1
152 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература XI-XVII век)
КОНСПЕКТ
1
153 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Старогръцка литература)
КОНСПЕКТ
1
154 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Близкоизточни изследвания и ислямознание - Арабско обществознание)
КОНСПЕКТ
1
155
156 Германски езици (Семантика на английския език (на английски език)
КОНСПЕКТ
1
157
158 Германски езици (Фонетика и фонология на английския език (на английски език)
КОНСПЕКТ
1
159
160 Общо и сравнително езикознание (Анализ на дискурса)
КОНСПЕКТ
1
161
162 Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език)
КОНСПЕКТ
1 1
163 Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език и култура)
КОНСПЕКТ
1 1
164 Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Съвременен корейски език и съвременно корейско общество)
КОНСПЕКТ
1
165 Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Език и общество на Виетнам)
КОНСПЕКТ
1
166 Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание)
КОНСПЕКТ
1
167
168 Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание)
КОНСПЕКТ
1
169
170 Теория и практика на превода (Новогръцки език)
КОНСПЕКТ
1
171 Романски езици (Фонетика и фонология на съвременния португалски език)
КОНСПЕКТ
1
172 Романски езици (Лексикология и фразеология на съвременния португалски език)
КОНСПЕКТ
1
173 Романски езици (Социолингвистика на испанския език)
КОНСПЕКТ
1
174 Романски езици (Фразеология на испанския език)
КОНСПЕКТ
1
175 Класически езици (Новогръцко езикознание)
КОНСПЕКТ
1
176 Класически езици (Класически езици)
КОНСПЕКТ
1
177 Угро-фински езици (Угро-фински езици)
КОНСПЕКТ
1
178 Общо: 34 4