Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" No.15

телефон: (02) 9308 381 , (02) 846 82 90 факс: (02) 846 51 43
 

 

Поправителната сесия ще се проведе дистанционно !!!

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "Учените се обединяват – синергия между хуманитарни и естествени науки в образованието и културата". Заявка за участие. ***Международната конференция обявена за 12–14 октомври 2020г. се отлага за следващата пролет.

 

ПОКАНА за 17-та конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ.

РЕЗУЛТАТИ от конкурсите по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

О Б Я В А: Докторантски курсове за летен семестър на учебната 2019/2020г.

 

Магистратура във ФКНФ Конферентен превод във ФКНФ
Защо Арабистика? във ФКНФ
 

 

Академичен календар 2019-2020 г.

 

ХОНОРАРЕН ЛИСТ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОВЕДЕНИ ЛЕКЦИИ ИЛИ УПРАЖНЕНИЯ ОТ ХОНОРУВАНИ ПРОПОДАВАТЕЛИ КЪМ ФКНФ.

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ :

Поправителната сесия ще се проведе дистанционно !!!

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

БЪРЗИ ВРЪЗКИ

ЦИЕК - център за източни езици и култури; BASRC - British and American Studies Resource Center; The Oxford Test of English ; EUEI ; PHILOLOGIA Magazine ; Hans Christian Andersen Center ; Център "Aл-Фараби" ; Школа по конферентен превод ; Cпециалност Арменистика и кавказология ;