Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" No.15

телефон: (02) 9308 381 , (02) 846 82 90 факс: (02) 846 51 43
 

 

СВИКВАНЕ на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Факултета по класически и нови филологии

 

Конкурс за селекция на кандидати за провеждане на мобилности с цел преподаване и с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ+, Програмни държави, 2019/2020 година.

Конкурс за преподавателска мобилност в партниращи държави, 2019/2020 година.

Конкурс за студентски мобилности в партниращи държави, 2019/2020 година.

семестриални такси разписи Прием МП
QR_onlinetaxi
QR_razpisi
qr_leten_magistri_medium

Магистратура във ФКНФ Конферентен превод

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на Деканското ръководство на ФКНФ за периода ноември 2018 г. – октомври 2019 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на Деканското ръководство на Факултета по класически и нови филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за периода октомври 2015 г. – октомври 2019 г.

Академичен календар 2019-2020 г.

 

ISIC карти - получаване и подновяване ...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ :

 

Във връзка с провеждането на Общо събрание на Факултета по класически и нови филологии, Деканът на ФКНФ обявява 15 октомври 2019 г. (вторник) за неучебен ден.

 

 

 

Специализации, СДК ... Квалификация "УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК"... прочети тук

СУСИ4 - СТУДЕНТИ процедура при сгрешена или липсваща оценка ... прочети тук

СУСИ 4 - ПРЕПОДАВАТЕЛИ процедура за . . . прочети тук

ИНСТРУКЦИЯ за безопасни и здравословни ... прочети тук

For Erasmus students - MA Programm, BA Programm .... read more

 

Onassis_1

 

Бързи връзки, уеб-страници:

Научно-образователен и културен център „ал-Фараби, Алумни клуб ФКНФ, The Hans Christian Andersen Center for Research and Information; fcml-su.info, EUEI - European union and europian integration, Център за източни езици и култури (ЦИЕК), Списание Филология, Скандинавистика, Германистика, Библиотечно-информационен център по англицистика и американистика, "Сайт за превода и обучението по превод", МП "Приложна лингвистика", Методика, Класическа филология , SU-Research, проф. д-р Мадлен Данова, кандидат за Декан, 2019-2023, Отчетни доклади и др.п.

WEB site

 

e-mail INFO & HELP ...

За електронната поща ...