Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии

   

София 1504, бул. "Цар Освободител" No.15

телефон: (02) 9308 381 , (02) 846 82 90 факс: (02) 846 51 43
 

 

семестриални такси разписи летен прием МП
QR_onlinetaxi
QR_razpisi
QR_Leten_magistri

 

 

Преподаватели от ФКНФ и СУ участваха в научно образователен форум на високо академично ниво в Казахския национален университет „ал-Фараби“.

 

Конкурс за МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + за учебната 2019/2020 г.

ВАЖНО !

 

Атестиранe и график на атестирането в катедрите...

Академичен календар 2018-2019 г.

 

ISIC карти - получаване и подновяване ...

 

ВАЖНИ НОВИНИ :

 

 

 

 

Специализации, СДК ... Квалификация "УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК"... прочети тук

СУСИ4 - СТУДЕНТИ процедура при сгрешена или липсваща оценка ... прочети тук

СУСИ 4 - ПРЕПОДАВАТЕЛИ процедура за . . . прочети тук

ИНСТРУКЦИЯ за безопасни и здравословни ... прочети тук

For Erasmus students - MA Programm, BA Programm .... read more

 

Onassis_1

 

Бързи връзки, уеб-страници:

Научно-образователен и културен център „ал-Фараби (НОКЦ) , Алумни клуб ФКНФ, The Hans Christian Andersen Center for Research and Information; fcml-su.info, Методика, EUEI - European union and europian integration, Център за източни езици и култури (ЦИЕК), Скандинавистика, Германистика, Библиотечно-информационен център по англицистика и американистика, "Сайт за превода и обучението по превод", МП "Приложна лингвистика", Класическа филология , SU-Research, Отчетни доклади и др.п.

WEB site

 

e-mail INFO & HELP ...

За електронната поща ...