Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Разписи, Сесии, Поправителни сесии

   
ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ на акад. 2017-2018 г. (редовна)

 

 

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2018 г.

 

 

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, акад. 2017-2018 г.

 

Разписание на часовете - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - ЦИЕК

 

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ на акад. 2017-2018 г. (редовна)

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, акад. 2017-2018 г.

 

Разписание на часовете, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ЦИЕК

 

 

Септемврийска изпитна сесия – акад. 2016/2017 г.
(поправителна)

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2016-2017 г.

 

ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ на акад. 2016-2017 г.
(редовна)

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, акад. 2016-2017 г.

 

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ на акад. 2016-2017 г.
(редовна)

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, акад. 2016-2017 г.

Разписание за провеждане на часовете - МП "Приложна лингвистика"
Разписание за провеждане на часовете - МП "Конферентен превод"
Разписание за провеждане на часовете - МП "Семиотика, език, реклама"

Разписание за провеждане на часовете - МП Комуникация: език, литература, медии”

 

 

Септемврийска изпитна сесия – акад. 2015/2016 г.
(поправителна)

 

ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - акад. 2015-2016 г.
(редовна)

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, акад. 2015/2016 г.

 

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ на акад. 2015/2016 г.
(редовна)

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, акад 2015/2016 г.

 

 

Септемврийска (поправителна) изпитна сесия – акад. 2014/2015 г.

 

ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ на акад. 2014-2015 г.
(редовна)

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, акад. 2014/2015 г.

 

Януарска ИЗПИТНА СЕСИЯ – учебна 2014/2015 г.
(редовна)

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, 2014/2015 г.

 

 

Септемврийска (поправителна) изпитна сесия – акад. 2013/2014 г.

 

ЛЯТНА (редовна) СЕСИЯ - 2013/2014 уч. г. (месец Юни)

 

Информация разписи ЦИЕК

Информация сесия ЦИЕК