Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Отдел "Студенти", Инспектори, Kатедри - директен контакт

   

Отдел "Студенти" към ФКНФ - приемно време, къде, кога и

как да ги намерите ... прочетете ТУК !

Инспектори, Kатедри - директен контакт:

 

Катедра "Класическа филология"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Марина Полякова

секретар, каб. 183

тел. 9308341

m.polyakova@uni-sofia.bg

Катедра "Романистика"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Жулиета Борин

секретар, каб. 170

тел. 9308281

j.borin@uni-sofia.bg

romanistika.su@gmail.com

Катедра "Германистика и скандинавистика"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Йорданка Коларова

секретар, каб. 171

тел. 9308294

jkolarova@uni-sofia.bg

Катедра "Англицистика и американистика"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

....................................

секретар, каб. 167

тел. 9308314

r.dimitrova@uni-sofia.bg

engl.american.studies@gmail.com

Катедра "Испанистика и португалистика"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Мария Петрова

секретар, каб. 125А

тел. 9308334

mnpetrova1@uni-sofia.bg

katedra.isp.port@gmail.com

Kатедра "Методика на чуждоезиковото обучение"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Десислава Христова

секретар, каб. 251

тел. 9308518

....................................

katedra.metodika@abv.bg

Kатедра "Западни езици"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Ива Кьосева

секретар, каб. 166

тел. 9308381

i.kiosseva@uni-sofia.bg

 

 

ФКНФ - сграда ЦИЕК, София 1303, бул."Т. Александров" №79

Катедра "Езици и култури на Източна Азия"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Дениза Чакърска

секретар, каб. 8А

тел. 8293783/85, вътр. 102
тел. 8293782

d.chakarska@uni-sofia.bg

Катедра "Кореистика"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Дениза Чакърска

секретар, каб. 8А

тел. 8293783/85, вътр. 102
тел. 8293782

d.chakarska@uni-sofia.bg

Катедра "Класически Изток"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Лилия Пашеева

секретар, каб. 22А

тел. 8293783/85, вътр. 110

pasheeva@uni-sofia.bg

klasicheskiiztok.su@gmail.com

Катедра "Арабистика и семитология"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Лилия Пашеева

секретар, каб. 22А

тел. 8293783/85, вътр. 110

pasheeva@uni-sofia.bg

arabistika.su@gmail.com

Катедра "Тюркология и алтаистика"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Лилия Пашеева

секретар, каб. 22А

тел. 8293783/85, вътр. 110

pasheeva@uni-sofia.bg

turkicstudies.su@gmail.com

 

 

О т д е л "С т у д е н т и" - Ф К Н Ф
ИНСПЕКТОРИ - РЕКТОРАТ

Сграда Ректорат, Северно крило, партер, стая 211 - тел. 9308 525

Гергана Зашева, Ливия Робертович, Деана Ненкова

Работно време:

от 08.30 до 17.30, обедна почивка - 12.00 до 13.00

 
ИНСПЕКТОРИ - ЦИЕК

Сграда ЦИЕК - бул. Тодор Александров 79, 1-ви етаж, стая 17 - тел. 8293783/85, вътр. 103

Мария Тодорина-Виденова, m.todorina@uni-sofia.bg

Тина Атанасова, tnatanasov@uni-sofia.bg

Работно време:

от 08.30 до 17.30, обедна почивка - 12.00 до 13.00

 

Подробна информация и график на работата на "Отдел студенти" - прочетете ТУК !