Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Отдел "Студенти", Инспектори на катедри - директен контакт

   
Отдел "Студенти" към ФКНФ - приемно време, къде, кога и как да ги намерите ... прочетете ТУК
ИНСПЕКТОРИ НА КАТЕДРИ - РЕКТОРАТ

Катедра "Класическа филология"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Деана Маркова (заместващ)

ddnenkova@uni-sofia.bg

Катедра "Романистика"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Десислава Христова

каб. 170, тел. 9308281

desislawa@uni-sofia.bg

romanistika.su@gmail.com

Катедра "Германистика и скандинавистика"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Красимира Методиева

каб. 216, тел. 9308470

ksmetodiev@uni-sofia.bg

Катедра "Англицистика и американистика"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Ива Кьосева

каб. 167, тел. 9308314

deas@fcml.uni-sofia.bg
i.kiosseva@uni-sofia.bg

Катедра "Испанистика"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Мария Петрова-Рейес

каб. 125А, тел. 9308334
mnpetrova1@uni-sofia.bg
ispanistika61@gmail.com

Kатедра "Методика на чуждоезиковото обучение"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Цв. Дилкова

каб. 251, тел. 9308518

....................................

katedra.metodika@abv.bg

Kатедра "Западни езици"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Мария Петрова-Рейес

каб. 125а, тел. 9308334

mnpetrova1@uni-sofia.bg

zapadniezitsi@gmail.com

Катедра „Португалистика и лузофонски изследвания“

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Десислава Христова

каб. 170, тел. 9308281

desislawa@uni-sofia.bg

 

 

ИНСПЕКТОРИ НА КАТЕДРИ - ЦИЕК, София 1303, бул."Т. Александров" №79

Катедра "Арабистика и семитология"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Лилия Пашеева

каб. 22А, тел. 8293783/85, вътр. 110

pasheeva@uni-sofia.bg

arabistika.su@gmail.com

Катедра "Китаистика"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Дениза Чакърска

каб. 8А, тел. 8293782
тел. 8293783/85, вътр. 102

d.chakarska@uni-sofia.bg

Катедра "Японистика"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Дениза Чакърска

каб. 8А, тел. 8293782
тел. 8293783/85, вътр. 102

d.chakarska@uni-sofia.bg

Катедра "Кореистика"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Дениза Чакърска

каб. 8А, тел. 8293782
тел. 8293783/85, вътр. 102

d.chakarska@uni-sofia.bg

Катедра "Класически Изток"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Лилия Пашеева

каб. 22А, тел. 8293783/85, вътр. 110

pasheeva@uni-sofia.bg

klasicheskiiztok.su@gmail.com

Катедра "Тюркология и алтаистика"

работно време от 08.30 до 17.30,

обедна почивка - 12.00 до 13.00

Лилия Пашеева

каб. 22А, тел. 8293783/85, вътр. 110

pasheeva@uni-sofia.bg

turkicstudies.su@gmail.com

 

О т д е л "С т у д е н т и" - Ф К Н Ф
ИНСПЕКТОРИ - РЕКТОРАТ
Сграда Ректорат, Северно крило, партер, стая 211 - тел. 9308 525

Гергана Зашева, g.zasheva@uni-sofia.bg

Деана Ненкова, ddnenkova@uni-sofia.bg :

 

Приемно време:

  • Понеделник, Вторник и Четвъртък:

от 09.00 до 12.00,

  • Сряда: от 14,00 до 16,00
  • Петък: НЕ е приемен ден за студенти.
 
ИНСПЕКТОРИ - ЦИЕК
Сграда ЦИЕК - бул. Тодор Александров 79, 1-ви етаж, стая 17 - тел. 8293783/85, вътр. 103

Мария Тодорина-Виденова, mztodorina@uni-sofia.bg

 

Приемно време:

  • от 08.30 до 17.30, обедна почивка - 12.00 до 13.00

 

Подробна информация и график на работата на "Отдел студенти" - прочетете ТУК !