Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Международен тест за владеене на японски език 2021 г.

   

Ще бъде проведен на 04 юли 2021 г.

 

Важно:

  • Кандидатите, които вече са били регистрирани за теста на 06.12.2020 г. и не са подали заявка за промяна на нивото в указания срок, не подават документи наново. Те ще се явят с регистрационния номер на вече получения ваучер. Заплатената от тях такса се прехвърля за явяването им на новата дата.
  • Кандидатите, които са подали заявка за промяна на нивото и новото ниво е с по-висока такса, заплащат разликата в таксата, като подават отново документи.
  • Обявява се и прием на документи за нови кандидати.

Срокът за подаване на документите е от 06 март до 26 март.

 

Документите се приемат дистанционно - по електронен път, чрез сканирани формуляри, изпратени по електронната поща на адрес: jlpt@admin.uni-sofia.bg

 

Всеки кандидат трябва да изпрати следните сканирани документи:

  1. Регистрационен формуляр ( изтеглете го от този линк ). Формулярът се попълва съгласно изискванията, описани в Инструкцията за теста ( изтеглете от тук ). Формулярът съдържа тест ваучер, на който трябва да има поставена снимка на кандидата. След попълването, формулярът се подписва, сканира и се изпраща по електронната поща на горепосочения адрес.

 

Кандидатите със специални потребности трябва да се запознаят с специалните условия за провеждане на теста за тях ( изтеглете от тук ). След това те попълват два документа - регистрационния формуляр от т.1 с изискваната в него специализирана информация, както и допълнителен формуляр за специални потребности ( изтеглете от тук ).

Сканирано копие на решение на ТЕЛК/медицинско удостоверение за кандидатите със специални потребности

  1. Сканирано копие на платежно нареждане
  2. Декларация за съгласие за обработка на лични данни, подписана собственоръчно за кандидати, навършили 16 г. ( изтеглете от тук ) или подписана от родител/настойник за кандидати, ненавършили 16 години ( изтеглете от тук ).
  3. 4. Само за кандидатите, които променят нивото на теста – сканирано копие на тест-ваучера с предишния им регистрационен номер.

 

Таксите са без изменение спрямо миналата година:

Ниво N1: 60.00 лв.

Ниво N2: 50.00 лв.

Ниво N3: 50.00 лв.

Ниво N4: 25.00 лв.

Ниво N5: 25.00 лв.

 

Таксите се заплащат по банков път по сметка:

Банка: Българска народна банка
Адрес: Пл. "Александър I", № 1, BG-1000 София,
IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01
BIC: BNBGBGSD

Титуляр на сметката: НИС при СУ „Св. Климент Охридски“

Основание за плащане: изпит за установяване на ниво на владеене на японски език

 

Изписва се и името на кандидата за явяване на изпита.

 

Контакти за допълнителна информация:

Електронна поща: tspanova@admin.uni-sofia.bg; itinkova@admin.uni-sofia.bg, Телефон: 02 9308 548, 02 846 35 46