Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Международен тест за владеене на японски език 2020г.

   

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕСТ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЯПОНСКИ ЕЗИК

 

  • Поради въвеждането на противоепидемични мерки на територията на Република България за периода 27.11.2020 – 21.12.2020 г. съгласно заповед с № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, международният тест за владеене на японски език се отменя и няма да се проведе на 06.12.2020 г.
  • Всички детайли, свързани с отменянето на изпита, се уточняват и съгласуват с Японската фондация и ще бъдат обявени на сайта на теста, както и изпратени по електронната поща на кандидатите.

 

 

С оглед на извънредната епидемична ситуация се въвежда нова организация за приемане на документи. Документите се приемат по електронен път - дистанционно, чрез сканирани формуляри, изпратени по електронната поща на адрес: jlpt@admin.uni-sofia.bg

 

  • Всеки кандидат трябва да изпрати следните сканирани документи:

Регистрационен формуляр ( изтегляне тук ). Формулярът се попълва съгласно изискванията, описани в Инструкцията за теста ( изтегляне тук ). След попълването, формулярът се подписва, сканира и се изпраща по електронната поща на горепосочения адрес.

Кандидатите със специални потребности трябва да се запознаят с специалните условия за провеждане на теста за тях ( изтегляне тук ). След това те попълват два документа - регистрационния формуляр от т.1 с изискваната в него специализирана информация, както и допълнителен формуляр за специални потребности ( изтегляне тук ).

Сканирано копие на решение на ТЕЛК/медицинско удостоверение за кандидатите със специални потребности

  1. Сканирано копие на платежно нареждане
  2. Декларация за съгласие за обработка на лични данни, подписана собственоръчно за кандидати, навършили 16 г. ( изтегляне тук ) или подписана от родител/настойник за кандидати, ненавършили 16 години ( изтегляне тук ).
  3. Сканирана снимка на кандидата

 

Таксите са без изменение спрямо миналата година:

Ниво N1: 60.00 лв.

Ниво N2: 50.00 лв.

Ниво N3: 50.00 лв.

Ниво N4: 25.00 лв.

Ниво N5: 25.00 лв.

 

Таксите се заплащат по банков път по сметка:

Банка: Българска народна банка
Адрес: Пл. "Александър I", № 1, BG-1000 София,
IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01
BIC: BNBGBGSD

Основание за плащане: изпит за установяване на ниво на владеене на японски език

 

Контакт за допълнително информация:

Цветанка Панова, Университетски тестови център

Електронна поща: tspanova@admin.uni-sofia.bg . Телефон: 02 9308 548, 02 846 35 46