Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / Доц. д-р Станислав Станимиров

   
SStanimirov webpage 2017

Доц. д-р Станислав Станимиров

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 238

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 451

e-mail: sstanimirov@chem.uni-sofia.bg

web: http://www.chem.uni-sofia.bg/ochem/stanimirov/

Образование

2009 – Доктор по 01.05.03. Органична химия, Република България Министерски съвет, Висша Атестационна Комисия.

2002 – Бакалавър по химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

Професионално развитие

2009 – Асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Специализации и изследователски престои в чужбина

Макс Планк институт по полимери, Майнц, Германия (2007, 2008, 2013, 2014, 2015)

Бостън колидж, Бостън, САЩ (2009)

Научни интереси

Органична химия; Органична фотохимия; Аналитична химия; Физикохимия; Молекулна спектроскопия; Електронна спектроскопия; Молекулна динамика – транзиентна абсорбция, флуоресцентна ъп-конверсия, 2DUV спектроскопия;

ORCID Scopus ID: 6504206907

Преподавателска дейност

Лекции:

Органична фотохимия – специалност Химия (направление Органична химия), РО и ЗО, 45 ч., задължително избираем

Практически занятия:

Семинари и упражнения по Органична химия I и II – всички специалности на ФХФ и БФ, РО и ЗО