Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по ПН 4.3.Биологически науки(Вирусология–Молекулярна вирусология),ДВ, бр.86 от 13.10.2023 г.