Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност"доцент"по ПН4.3.Биологически науки(Микробиология-Обща микробиология и биология на екстремни микроорганизми), ДВ бр.87/19.10.2021 г.