Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / Кандидатмагистърска кампания 2020/2021

   

Правилник за прием на магистри за уч. 2020/2021

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2020/2021 - БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ*

ВАЖНО: Всички кандидат-магистри задължително се регистрират в електронната система "Кандидатмагистърска кампания 2020/2021- Биологически факултет", на този адрес, от 10-ти август до 17:00 часа на 14-ти септември 2020 г. за обучение, субсидирано от държавата и до 27.09.2020 г. за обучение срещу заплащане.

Регистрацията в електронната система е съпроводена със задължително прикачване на електронни копия в pdf формат на посочените по-долу документи за кандидатстване.

Заплащането на таксата за събеседване (30 лева за всеки изпит) се извършва през системата EPay/EasyPay с основание за плащане „БФ-КМК“. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидат-магистри платено обучение.

За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ номер след проверка и одобрение от инспектор „Учебен отдел“ на БФ.

Право на участие в класирането се придобива след успешно извършена регистрация и получен от системата кандидат-магистърски номер.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Диплома за завършено висше образование за притежаващи диплома;
  • Заверено работно приложение към дипломата за завършили ОКС "бакалавър" в Софийския униреситет през учебна 2019/2020 г.;
  • Акадамична справка за завършили ОКС "бакалавър" в други ВУЗ през учебна 2019/2020 г.;
  • Диплома за завършено средно образование;

ВАЖНО: При възникнали въпроси, моля пишете на e-mail: magistri@biofac.uni-sofia.bg

ВАЖНИ СРОКОВЕ
16.09.2020 г. и 17.09.2020 г.

Събеседвания с кандидат-магистрите

График за събеседване

ВАЖНО: Формата на събеседване (присътвена или неприсътвена /чрез Skype/) ще бъде уточнена допълнително

25.09.2020 г. Първо класиране на кандидатите за държавна субсидия
28.09.2020 - 30.09.2020 г. Записване на класираните магистри в Сектор „Студенти”.
до 08.10.2020 г. Второ класиране за незаетите места за държавна субсидия и за обучение срещу заплащане.
на 09.10.2020, 12.10.2020 и 13.10.2020 г. Записване на класираните магистри в Сектор „Студенти”.

(*) За кандидатстване в магистърските програми, предназначени за неспециалисти, документи ще се приемат през м. януари 2021 год. Началото на обучението е от летен семестър.