Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / НОВИНИ / Европейската Инфраструктура за Транслационна Медицина (EATRIS-ERIC) отвори врати за българската научна общност

   

В края на месец ноември 2018 г. с Решение на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, България се присъедини със статут на Наблюдател към Европейската Инфраструктура за Транслационна Медицина - EATRIS-ERIC. В периода от 10 до 14 декември 2018г. и по любезна покана на организаторите, преподаватели от Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и учени от ИБИР-БАН взеха участие в „Combined EATRIS Platform meeting“ в гр. Любляна, Словения. Проф. Росица Конакчиева, проф. Христо Гагов, проф. Сорен Хайрабедян и проф. Красимира Тодорова представиха България и взеха участие в поредица от срещи, включително в трите специализирани научни сесии „Multimodal approaches connecting Atoms to Anatomy“, „Multimodal approaches for immunomodulation and immunomonitoring” и „Мultimodal approaches for patient stratification”. На отделните сесии бяха представени и интерпретирани в светлината на нови терапевтични подходи механизмите на социално значими заболявания, методологията за разработване на биомаркери за стратифициране на пациенти и приложението им при персонализирани терапевтични подходи, бяха дискутирани различни научни, технологични и регулаторни аспекти при създаването на транслационни модели и организацията на пълен цикъл “from bench to bed site“ в рамките на инфраструктури с биомедицински профил основани на публично-частно партнъорство. Бяха проведени срещи и дискутирани възможностите и обхвата на подкрепа за българските научни инфраструктурни комплекси в сектора на персонализираната транслационна медицина.

 

Установените контакти в рамките на конференцията отварят врати пред българската биомедицинска общност за активно взаимодействие и развитие в семейството на над 80 водещи институти в Европа участващи в този Европейски консорциум.

Научете повече за предизвикателствата и решенията на транслационната медицина пред EATRIS-ERIC

Вижте подробности за събитието в Любляна

L_1
L_2
L_3
L_4