Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / НОВИНИ / Академия за Клетъчни Технологии и Иновации /АCTIV/ беше открита в София с лекции на проф. Ана Вейга и д-р Бегоня Аран от Барселона

   

Академия за Клетъчни Технологии и Иновации /АCTIV/ беше открита в София с лекции на проф. Ана Вейга и д-р Бегоня Аран от Барселона

10 юни 2019 год.

Видео репортаж от събитието

Академия за Клетъчни Технологии и Иновации /АCTIV/ към НИ Клетъчни Технологии в Биомедицината беше открита в Биологическия факултет на СУ с лекции на световноизвестния учен по плурипотентни клетки и ин-витро технологии проф. Ана Вейга от Центъра по Регенеративна Медицина в Барселона (CMR[B]). Академията стартира с поредица от мероприятия, сред които две работни срещи на тема: „Асистирани репродуктивни технологии и регенеративна медицинавъзможности и перспективи“ и „Клинично приложение на NGS в ин-витро медицински център Репробиомед“.

В срещите взеха участие представители на Българска Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология и Българска Асоциация по Регенеративна Медицина, биолози, ембриолози, медици, клиницисти, работещи в сферата на репродуктивната медицина и АРТ, представители на ин-витро клиники и академични институции, учени с интереси и практика в областта на стволовите клетки и репродуктивните клетъчни технологии.

1
2

На 6 юни в Аулата на Биологическия факултет – СУ „Св. Кл. Охридски“ гостите изнесоха пред широка аудитория публични лекции на тема: “Стволови клетки: научни изследвания и клинично приложение“ и "Бъдещето в АРТ лабораториите: Гамети, получени от стволови клетки и геномно редактиране на зародишната линия“

3
4
5
6

Бяха представени най-съвременните достижения в областта на разработването на технологии за получаване, култивиране, характеризиране и диференциране на плурипотентни стволови клетки (hPSC, hESC and hiPS), перспективите за приложение в клетъчна терапия, правни и етични аспекти на транслиращите изследвания с човешки плурипотентни клетки.

Лекциите и работните срещи преминаха при изключителен интерес. Бяха обсъдени перспективни възможности за сътрудничество с центровете в Барселона, като беше обърнато особено внимание на инициирането на програми за обучение и експериментална работа на млади учени.

На 19 юни 2019 година от 13.30ч. в заседателната зала на ИБИР БАН ще се проведе семинар, на който гост-лектор ще бъде академик Анатоли Голцев, дмн, директор на Института по проблемите на криобиологията и криомедицината в гр. Харков, Украйна. Гостът ще изнесе лекция на тема: Current tendencies of cells and tissues cryobanking.

В лекцията проф. Голцев ще представи съвременните перспективни направления и достижения на криобиологичната наука и работата на колегите в ръководения от него институт.

Доктор Таисия Юрчук (ръководител на лаборатория за криоконсервация на гамети и ембриони) ще представи доклад на тема: „State of the art cryotechnology in preservation of the reproductive potential in humans".

 

Oрганизира се с финансовата подкрепа на МОН чрез Договор D01/154/2018 Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ) от НИПКНИ 2017-2023