Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект: Eкология и поведение на китоподобните бозайници-индикатор за състоянието на морската среда и предпоставка за устойчиво развитие, МДР-ИП-01-33/25.03.2019 / Управление, организация, отчитане и координация

   

Управление, организация, отчитане и координация на цялостното изпълнение на дейностите по проекта.

 

Основни дейности и отговорности по изпълнението на проект: "Eкология и поведение на китоподобните бозайници - индикатор за състоянието на морската среда и предпоставка за устойчиво развитие":

 

1. Управление, координация, организиране и отчитане на цялостното изпълнение на дейностите по проект "Eкология и поведение на китоподобните бозайници - индикатор за състоянието на морската среда и предпоставка за устойчиво развитие", като ще поддържа актуално проектното досие на хартиен и електронен носител.

 

2. Гарантиране на изпълнението на всички възложени дейности по управление на проекта в срок, в рамките на предвидения обхват, с изискваното качество и в рамките на бюджета.

 

3. Изпълнение на всички задължения, като координатор на проекта, включително иницииране, планиране, управление на изпълнението и приключване на проекта.