Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект: Eкология и поведение на китоподобните бозайници-индикатор за състоянието на морската среда и предпоставка за устойчиво развитие, МДР-ИП-01-33/25.03.2019 / Прилагане на съвременни методи за превенция

   

Прилагане на съвременни методи за превенция на щети от китоподобни в рибарския сектор чрез поставяне на акустични репелентни устройства (пингъри), с цел намаляване на конфликта между китоподобните и рибарството.

 

Взаимодействието на китоподобните с рибарството е световен проблем, като се смята, че всички риболовни съоръжения въздействат в известна степен. Сред всички взаимодействия, унищожаването на улова от китоподобните е най-съществен проблем, тъй като може да доведе до сериозни негативни икономически последици за заинтересованите в областта на рибарството.

От друга страна съпътстващият улов (случайно хванатите и заплетени животни) на не целеви видове в морския риболов е все по-наболял международен екологичен, социален и икономически проблем. Съпътстващият улов може да навреди на екосистемите и икономическата жизнеспособност на търговските дейности свързани с риболова. По-специално морските бозайници могат да бъдат особено уязвими към увеличаващата се смъртност в популациите им, като това може да има и неблагоприятно въздействат върху биологичното разнообразие.

Този глобален проблем, породен от отрицателно взаимодействие между риболовната индустрия и китоподобните бозайници се наблюдава и в Черно море.

В Българската акватория на Черно море през последните 15 години се наблюдава засилено присъствие на китоподобни около различни риболовни съоръжения, което е съпроводено с регистриране на щети върху улова и механични повреди на съоръженията. Това води до финансови загуби и пропуснати ползи за заетите в сектора. Постоянните им набези върху рибарските съоръжения са основен източник на конфликт с рибарите. С течение на времето този проблем се обостря значително, което ескалира в конфликт между рибари и морски бозайници, водещо до негативи както за морския риболов в страната, така и за състоянието на биоразнообразието в Черно море. Китоподобните бозайници причиняват преки щети като кражбата на риба, повреждане на риболовния инвентар, а също и намаляване на улова. Скъсаните мрежи,загубата на улов, допълнителните риболовни усилия от страна на рибари, както и нарастващите разходи за допълнителен риболовен инвентар, налагат необходимостта от осъществяването на предложените дейности в настоящия проект.

Случайният улов на китоподобни в хрилни мрежи е сериозен екологичен проблем за Черно море. Дънните хрилни мрежи причиняват смъртта на множество морски бозайници всяка година. Оскъдните данни и липсата на мониторинг на смъртността, както и липса на адекватни мерки за справяне с проблема, могат до доведат до сериозни екологични последици. Намиращи се на върха на хранителната верига в Черно море китоподобните са индикатор за състоянието на цялата екосистемата. Силно намаляване на числеността им може да доведе до сериозни негативни последици за морска екосистема.

Един съвременен начин за намаляване на конфликта между рибарството и китоподобните са т.нар пингъри. Акустичните репелентни устройства, познати още като пингъри, представляват малки електронни аларми, излъчващи сигнали, които алармират китоподобните за присъствието на рибарски мрежи. Пингърите са единственото известно, научно доказано решение за значително намаляване на съпътстващия улов и щетите върху риболова. Използването на звукова сигнализация е задължителна в някои части на Европа и САЩ. Устройства имат относително високи звукови нива (<150 dB) и работят предимно в честотен обхват (2.5-70 kHz), в зависимост за кои видове китоподобни са предназначени. Акустичните устройства работят чрез излъчване на сигнал в най-подходящия диапазон за отблъскване на конкретните видове делфини. Сигналът действа като аларма, която отблъсква целевите видове.

През последните 3 години са провеждани проучвания за действието на пингърите върху някои риболовни съоръжения но те са в ограничени райони на българското Черноморието и са върху малък брой съоръжения, поради това са необходими по-мащабни проучвания по темата.

Очаквани резултати:

Поставянето на акустични репелентни устройства се очаква да предотврати заплитането и нараняването на морските бозайници в риболовните мрежи, което ще доведе до намаляване на отрицателния обществен натиск върху риболовната общност и от там до подобряване на състоянието на популациите на тези световно застрашени бозайници.

Предложените дейности целят да съберат актуална и пълна информация, като резултатите от тях се очаква да поставят началото на широкомащабно използване на превантивни мерки за намаляване на щетите и върху риболова и приуловите. Целите са свързани с проучване на възможността за повишаване на конкурентоспособността на рибарската общност, както и със съхраняването на биоразнообразието на Черно море.

Реализация на дейността:

  • Избор на риболовни съоръжения, на които са установени щети нанесени от китоподобните и/или заплетени в мрежи морски бозайници (приулов).
  • Мониторингът на експерименталните хрилни мрежи ще се извършва при посещение на мрежите при тяхното вадене от водата. С този тип мрежи се лови само няколко пъти годишно и проучването ще бъде изцяло съобразено с дейността на рибарите.

Необходимо оборудване:

100 броя пингъри модел NETGUARD Data Pinger

За целите на прочуването е избран този модел пингъри, поради факта, че са ново поколение пингъри произвеждащи се в България. Пингърите предоставят гарантирано качество на двойно по-ниска цена.

NETGUARD Data пингърите осъществяват безжична връзка с телефона на потребителя за автоматично отчитане на общото време на работа под вода, както и времето на последното потапяне.