Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ / Новини / СЕМИНАР - Представяне на научните екипи от Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” по компоненти 2 и 3 на Програмата

   
bio-1
С Е М И Н А Р
Представяне на научните екипи от Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” по компоненти 2 и 3 на Програмата
 

Уважаеми Колеги,
На 30 май от 14:00 часа в 239 зала (аулата на БФ) ще се проведе семинара по ННП "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот", в която екипи от Биологически факултет участват в изпълнението на 7 тематики към два Компонента.

Основаната цел на този семинара е представяне на изследователските задачи, включени в работните пакети на Програмата.

Плакат