Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / ЕАТРИС БЪЛГАРИЯ – Национално представителство на EATRIS-ERIC / НОВИНИ / Национална конференция „ЕАТРИС-България - годишна конференция 2023“

   

В периода 8-11 ноември 2023 на работно посещение в България бяха представители на централния офис на EATRIS-ERIC (www.eatris.eu) водени от Изпълнителния Директор Антон Усси, придружаван от програмните мениджъри Елис Кейдонг и Сара Зулино. Гостите бяха приети на работна среща от Зам.-Министър на Образованието и Науката проф. дфн Генка Петрова – Ташкова. В присъствието на експерти от Дирекция «Наука» на МОН – Янита Жеркова и Милена Главчева (членове на УС на EATRIS-ERIC), националния директор на ЕАТРИС – България проф. Росица Конакчиева и проф. Сорен Хайрабедян, директор на ИБИР-БАН, представителите на EATRIS-ERIC обсъдиха с професор Петрова национални стратегии и възможности за научно и технологично сътрудничество в областта на персонализираната транслационна медицина свързани с членството на България към Европейската инфраструктура EATRIS-ERIC.

1

 

На 10 ноември 2023 в Гранд Хотел София беше проведена национална конференция „ЕАТРИС-България - годишна конференция 2023“, организирана от Дирекция „Наука“ на МОН и националното представителство на EATRIS-ERIC в СОФИЙСКИ УНИВЕРИСТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“. Конференцията беше посветена на 10 годишнината от създаването на EATRIS-ERIC и 5 години от подписването от България на Меморандум за присъединяване към пан-Европейската научна инфраструктура по транслационна медицина.

2-3

 

Сред гостите бяха изтъкнати учени в българската биомедицина и ръководители на водещи центрове по транслационна медицина като академик Атанас Атанасов, чл. – кор. проф. Стефан Костянев, проф. Виктория Сарафян, проф. Иванка Димова, проф. Сорен Хайрабедян, проф. Красимира Тодорова, проф. Ивайла Панчева, проф. Миодраг Стойкович от Сърбия, световно известен учен по стволови клетки и нови геномни биотехнологии, представители на МОН, много млади учени докторанти и пост-докторанти, представители на съсловни организации по човешка ембриология и регенеративна медицина.

 

4

 

5

 

6

 

От името на Дирекция Наука на МОН беше отправено специално приветствие от името на Директор Милена Дамянова, последвано от обръщение на Антон Усси (Управителен Директор на ЕАТРИС) и госпожа Карина Ангелиева (официален представител на България в ESFRI и бивш зам.-министър на Обарзованието и Науката). В научната сесия бяха представени най-новите и интерсни проекти и постижения в обекти от Националната пътна карта за научни инфраструктури в областта на биомедицината с транслационен потенциал, между които Изследователски институт на МУ-Пловдив, Център по Молекулна Медицина на МУ-София, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, МЦ РепроБиоМед. Най-новата програма SUMMIT 2023-2026 на СУ „Св. Климент Охридски“ (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer), финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ бяха представени от проф. Христо Гагов, д-р Цветелина Великова и д-р Борислав Арабаджиев.

 

Пленарната сесия посветена изцяло на текущи и предстоящи инициативи на EATRIS-ERIC в транслационната медицина беше проведена с участието на националните координатори – проф. Росица Конакчиева, д-р Георги Георгиев и гостите Елис Кейдонг и Сара Зулино, експерти с различно програмно портфолио ангажирани в привличане на широк кръг заинтересовани общностни групи в областта на транслационната и персонализираната медицина.

 

7

 

Събитието премина при висок интерес и ангажираност на българската академична общност.

 

С искрена благодарност и уважение към всички участници!

 

Д-р Милена Дамянова,

 

директор на Дирекция „Наука“, МОН

 

 

 

Председателство ЕАТРИС-България

СУ „Св. Климент Охридски“

8

Проф. Росица Конакчиева,

Национален Директор, EATRIS-ERIC

 

Follow EATRIS Bulgaria in Twitter and Facebook: @EatrisBulgaria

E-mail: eatris_bulgaria@gmail.com

 

EATRIS Bulgaria

Повече за събитието можете да проследите от Програмата и презентациите на основните лектори ТУK