Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Самостоятелни звена / Лаборатория по синтетична биология и биоинформатика / СДК „Съвременни аспекти на биологията: биоинформатика, геномика и синтетична биология"

   

 

Биологическият факултет организира прием на студенти за СДК „СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БИОЛОГИЯТА: БИОИНФОРМАТИКА, ГЕНОМИКА и СИНТЕТИЧНА БИОЛОГИЯ”, групова или индивидуална форма на обучение за студенти, бакалаври и магистри, от всички специалности които се интересуват от темата.Тази следдипломна квалификация (СДК) е предназначена за всички специалности с минимално изискване диплома за „професионален бакалавър” или всяка друга по-висока образователна степен включително „бакалавър”, „магистър”, или „доктор”. Тя е особено продходяща за специалисти в областите на природо-математическите науки, медицината и фармацията, които искат да получат задълбочени познания във важни направления в развитието на съвременната биология като биоинформатика, геномика и синтетична биология.

Продължителността на обучението е 6 месеца като индивидуална или групова задочна форма на обучение. Завършилите я ще придобият теоретични знания и практически умения в едни от най-актуалните области на съвременните природни науки, а именно биоинформатика, синтетична биология и геномика. Това е една съвременна и интердисциплинарна СДК, която ще ви научи да програмирате на Perl, да работите с биоинформатични база данни, да синтезирате нови генетични елементи, да правите компютърен дизайн на кандидати за лекарства, да работите с ДНК чипове, да знаете как е устроен човешкият геном и как той функционира, как той може да ни разболее, както и много други важни теми, описани в програмите на включените курсове.

Тези научни области са тясно взаимносвързани, което е предпоставка за добра реализация на придобитите знания и практически умения във важни области от съвременната биология, фармация и медицина.

Цялата таксата за обучението е 2000 лева за индивидуалната форма и 1100 лева за груповата форма. Таксата се заплаща на 4 вноски.

Обучението е в рамките на 6 месеца

За повече информация по програмата на обучение се свържете с проф. д-р Роберт Пенчовски, научен ръководител на СДК, на имейл: robert.penchovsky@biofac.uni-sofia.bg или на тел. 028167340.