Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Ботаника / Преподаватели

   
доц. д-р Анита Тошева

каб. 352
тел: 02 8167 352
e-mail: atosheva@biofac.uni-sofia.bg

проф. дбн Майя Стойнева

каб. 349
тел: 02 81 67 350
e-mail: mstoyneva@uni-sofia.bg

проф. д-р Димитрина Колева

каб. 348
тел: 02 8167 246
e-mail: koleva@biofac.uni-sofia.bg

доц. д-р Мирослава Стефанова

Кабинет: 348
тел.: 02 8167 246
е-mail: m.stephanova@biofac.uni-sofia.bg

доц. д-р Благой Узунов

каб. 351
тел: 02 8167 295
e-mail: buzunov@uni-sofia.bg

доц. д-р Цвета Ганева

каб. 346
тел. 02/8167 282
e-mail: tsvetaganeva@biofac.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Виктория Христова

каб. 346
тел: 02 8167 282
e-mail: angelovah@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Георги Кунев

каб. 354
тел: 02 8167 314
е-mail: gikunev@uni-sofia.bg

биолог Анна Киркова

каб. 353
тел: 02 8167 317
e-mail: a.kirkova@biofac.uni-sofia.bg

биолог Благовеста Богоева

каб. 353
тел: 02 8167 317
e-mail: bbogoeva@biofac.uni-sofia.bg

лаборант Борис Ценов

каб. № 346;
тел. 02 8167 282
e-mail: bcenov@biofac.uni-sofia.bg

Кустус д-р Асен Асенов

каб. 360
тел: 02 8167 335
e-mail: asenasenov71@biofac.uni-sofia.bg

доц. д-р Юлияна Атанасова - гост преподавател

каб. 352
тел: 02 8167 352
e-mail: Jatanassova@uni-sofia.bg