Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / Процедура за попълване на протокол от проведен семестриален изпит

   

Във връзка с получено писмо от доц. д-р Елиза Стефанова, Зам. ректор на СУ и във връзка с постъпили запитвания, ви информираме как могат преподавателите да подпишат и предадат онлайн протоколите от проведените семестриални изпити.

 

  • В СУСИ, в преподавателския профил има добавена функционалност, чрез която преподавателите могат да отпечатват протоколите в pdf, когато вече са ги попълнили.
  • След попълване на протокол в СУСИ, най-долу, в края на протокола има 3 бутона: Запис, Запис с Отпечатване, Изпрати за одобрение с Отпечатване.

 

  • Когато протоколът е готов за предаване и финализиране, преподавателят трябва да използва последния бутон (Изпрати за одобрение с Отпечатване), който освен, че изпраща протокола към отдел Студенти за финализиране, инициира отпечатването му във вид на файл в pdf формат.

 

  • След като преподавателят отпечата във pdf-файл протокола, може да го подпише с класифициран електронен подпис (КЕП), с унифициран електронен служебен-подпис (сертификат от СУ) или да го отпечата на принтер, да го подпише собственоръчно и да го снима или сканира.

 

  • Подписаният по един от трите начина файл на протокола трябва да бъде изпратен на инспекторите в отдел Студенти по електронна поща от служебния имейл адрес на преподавателя на служебен имейл адрес на инспектора.

 

  • Инспекторът следва да потвърди получаването на имейла, след което да финализира протокола в СУСИ. Оценката от финализирания протокол се отразява веднага в профила на студента в СУСИ.