Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Архив 2023 / Студентски семинар „Водата – онтологичен калейдоскоп“

   

 

ПОКАНА СЕМИНАР 2023 СУ ГГФ

Уважаеми колеги студенти,

Във връзка с честванията на 60 години Геолого-географски факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се организира семинар „Водата – онтологичен калейдоскоп“ за студентите от двете образователно-квалификационни степени („Бакалавър“ и „Магистър“).

Примерни теми за презентации

За контакти: проф. Нели Христова, ГГФ
e-mail: nelly_hristova@gea.uni-sofia.bg