Начало / Университетът / Департаменти / Департамент за езиково обучение и продължаваща квалификация / За департамента

   
P103
От 1963 в Департамента за езиково обучение и продължаваща квалификация към СУ “Св . Климент Охридски” (пълноправен наследник на бившия Институт за чуждестранни студенти) по одобрена от Министерството на образованието програма се преподават български език и природонаучни предмети на чуждестранните студенти, подготвящи се за обучение в български университети. Преподаваме български език и на пребиваващи в страната или кандидатстващи за българско гражданство чужденци в специализирани курсове и в Международната школа за български език и култура. На чуждестранни граждани, преминали специализиран курс и положили изпит, се издава сертификат за преводачи.

 

За своето половинвековно съществуване ДЕОПК е обучил повече от 60 000 чужденци от над 100 страни.

През 1976 в рамките на институцията се създава Център за изучаване на чужди езици. Годишно над 3 000 български граждани се обучават по английски, френски, немски, испански, холандски, италиански, португалски, арабски, както и гръцки, турски и руски.

 

Департаментът е лицензиран изпитен център за територията на България по следните езици:

 • Френски : TCF, CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES към Министерството на образованието на Република Франция
 • Гръцки : CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE (KEГ) към Министерството на образованието на Република Гърция
 • Руски : Государственный стандарт по русскому языку как иностранному – ТРКИ-1, 2, 3, 4

За горепосочените изпити предлагаме лицензирани подготвителни курсове, както и подготвителни курсове за FCE, CAE.

 

ДЕОПК разполага с висококвалифицирани преподаватели. Развиват се и се осъвременяват доказани в практиката методи за преподаване на чужд език, съчетани с използване на необходимата материална база. Департаментът е оборудван с 4 езикови лаборатории, 4 компютърни мултимедийни лаборатории, лаборатории по химия, физика, биология, както и с библиотека.

 

ДЕОПК предлага три вида тестове по български език като чужд :

 

 • ПРАГОВИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
 • СТАНДАРТИЗИРАН ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД
 • ТЕСТ ПО БИЗНЕС БЪЛГАРСКИ

 

ДЕОПК провежда изпити за ниво на владеене на български език като чужд и издава сертификати за тях. Кандидатите могат да се явят на изпитите в Департамента или към Института за балкански изследвания (IMXA) в Солун, Гърция. Други изпитни центове на ДЕОПК има в университета в Пиза и в културните институти в Париж, Лондон и Москва. В Департамента няма фиксирани изпитни сесии. Кандидатите обикновено полагат изпита индивидуално, в удобно за тях време, пред комисия от двама екзаминатори.

 

 

 

 

За целите на обучението са оборудвани:

 • фонетични кабинети
 • компютърни кабинети
 • специализирани лаборатории по физика, химия и биология
 • библиотека с читалня
 • книжарница
 • копирни услуги

 

P1030158

 

P1030228 copy

За удобство на студентите и курсистите осигуряваме:

 • общежитие
 • зъболекарски кабинет
 • кафе-сладкарница