Начало / Университетът / Департаменти / Департамент за езиково обучение и продължаваща квалификация / Eлектронни ресурси

   

Традициите в дейността на ДЕОПК са съчетани с новите методи на обучение, с приложение на новите технологии. Създаден е център за дистанционно обучение и електронни ресурси по български език като чужд. Разработени са 6 електронни курса:

 

  • Български език като чужд за общи цели
  • Български език като чужд за академични цели
  • Български език за специализирано обучение
  • Тестиране по български език като чужд
  • Дистанционна подготовка за сертифиционните изпити по български език

 

Електронните резурси могат да се използват както по време на занятията, така и самостоятелно.