Начало / Университетът / Департаменти / Департамент за езиково обучение и продължаваща квалификация / Процедури за научни степени и академични длъжности