Начало / Университетът / Департаменти / Департамент за езиково обучение и продължаваща квалификация / Администрация

   
zhalacheva_s

Директор

проф. д-р Светозара Халачева
стая 202
тел. 872 07 33

Главен инспектор

администрация

Снежана Вандова
стая 202
тел. 872 07 33

Катедра Български език и специализирано

обучение на чужденци

Ръководител:

проф. д-р Светозара Халачева
стая 202

Секретар:

Виолета Тошева

стая 134

телефон: (+359 2) 870 84 67

е-mail: academicstaff@deo.uni-sofia.bg;

 

Център за изучаване на чужди езици

Ръководител:

ст. преп. Радостина Кисьова
radostinakissyova@deo.uni-sofia.bg

стая 215

тел. (02) 872 37 48

Секретар:

Виолета Тошева

стая 134

телефон: (+359 2) 870 84 67

е-mail: academicstaff@deo.uni-sofia.bg;