Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за изследване на религиите / Семинари / Семинар "Религия и култура", 2022 – 2023 г. (втора сесия)

   

Семинар "Религия и култура"
2022 – 2023 г.
Провеждан от Центъра за изследване на религиите съвместно с Центъра за академични изследвания

Тема за 2022 – 2023 г.: "Център и периферия в религията и обществото"
Втора сесия – с пленарен доклад на доц. д-р Илия Илиев на тема "Мистиката на древните траки – вътрешни и външни публики през 70-те години на 20ти век"
27 януари 2023 г.

 

Заседанието на семинара беше открито от проф. д-р Симеон Евстатиев, Ръководител на Центъра за изследване на религиите.

В него взеха участие присъствено повече от 20 учени от Софийския университет "Св. Климент Охридски" (Факултет класически и нови филологии, Исторически факултет, Философски факултет, Факултет славянски филологии), Американския университет в България, Института за исторически изследвания, БАН. Няколко колеги, сред които и доц. д-р Диана Мишкова, Директор на Центъра за академични изследвания, участваха в заседанието он-лайн.