Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за изследване на религиите / Екип

   

Ръководител:

проф. д-р Симеон Евстатиев

 

Експертен съвет:

проф. д-р Симеон Евстатиев, Факултет по класически и нови филологии

проф. дфн Владимир Градев, Философски факултет

проф. д-р Милена Братоева, Факултет по класически и нови филологии

доц. д-р Михаил Груев, Исторически факултет

доц. д-р Ивайло Найденов, Богословски факултет