Начало / Университетът / Центрове / Център за икономика и политика на Китай

   

 

ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА НА КИТАЙ

КЪМ СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

 

Адрес:

София 1113, бул. Цариградско шосе, No.125, Стопански факултет, стая 103

Директор: проф. д.ик.н. Георги Чобанов

E-mail: georgech@feb.uni-sofia.bg

 

Центърът за икономика и политика на Китай е обслужващо звено по смисъла на чл. 8 ал. 1 от Правилника на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основна цел на Центърa за икономика и политика на Китай е да стане изследователски институт за икономика и политика от световна класа и да осигури база за обучение на бакалавърско, магистърско и докторантско ниво на изследвания върху икономиката и политиката на Китай.

За постигане на целта си Центърът за икономика и политика на Китай си поставя следните задачи:

  • Чрез научни изследвания да разшири рамките на икономическите и политическите теории и практики
  • Да обучава талантливи изследователи в областта на икономиката и политиката за постигане на максималното на което те са способни
  • Да подпомага правителствените институции и предприятията за подобряване на качеството на вземаните от тях решения.

 

ДЕЙНОСТИ

Поставените цели и задачи Центърът за икономика и политика на Китай реализира чрез следните дейности:

  • Осъществяване на научни изследвания, конференции, научни проекти и публикации;
  • Провеждане на академично обучение;
  • Създаване на библиотека и документационен център;
  • Изграждане на медийна лаборатория и компютърен кабинет;