Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за изследване на религиите / Семинари / Семинар "Религия и култура", 2022 – 2023 г. (трета сесия)

   

Семинар "Религия и култура"
2022 – 2023 г.
Провеждан от Центъра за изследване на религиите съвместно с Центъра за академични изследвания

Тема за 2022 – 2023 г.: "Център и периферия в религията и обществото"
Трета сесия – с пленарен доклад на проф. дфн Владимир Градев на тема "Данте и ислямът: за центъра и периферията в отвъдния и в този свят"
22 май 2023 г. от 17.30 ч.

 

Семинарът бе воден от проф. д-р Симеон Евстатиев, Ръководител на Центъра за изследване на религиите.

В сесията участваха около четиридесет утвърдени и млади учени от няколко факултета на Софийския университет, Центъра за академични изследвания, Института за Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Института за исторически изследвания при БАН, Новия български университет, както и други интересуващи се от тематиката.