Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за изследване на религиите / Семинари / Семинар "Религия и култура", 2022 – 2023 г. (пета сесия)

   

Семинар "Религия и култура"
2022 – 2023 г.
Провеждан от Центъра за изследване на религиите съвместно с Центъра за академични изследвания

Тема за 2022 – 2023 г.: "Център и периферия в религията и обществото"
Пета сесия – с пленарен доклад на д-р Игор Дорфман-Лазарев, трето ниво изследовател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", на тема "Периферийно християнство и перифериен ислям в Югоизточен Кавказ според Давид от Ганджа (ок. 1065–1140)"
16 юни 2023 г.

 

Водещ на семинара бе проф. д-р Симеон Евстатиев, Ръководител на Центъра за изследване на религиите.

В сесията участваха над двадесет млади и утвърдени учени от различни факултети на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Центъра за академични изследвания и Института за исторически изследвания при БАН.

Сесията се проведе на английски език.

 

Вж. тук за РЕЗЮМЕ на пленарния доклад.