Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за изследване на религиите / Семинари / Семинар "Религия и култура", 2022 – 2023 г. (първа сесия)

   

Семинар "Религия и култура"
2022 – 2023 г.
Провеждан от Центъра за изследване на религиите съвместно с Центъра за академични изследвания

Тема за 2022 – 2023 г.: "Център и периферия в религията и обществото"
Първа сесия – с пленарен доклад на професор Дейл Ф. Айкелман (Дартмут колидж, САЩ) на тема "Център и периферия през ХХI век"
25 октомври 2022 г.

 

Заседанието на семинара беше открито от проф. д-р Симеон Евстатиев, Ръководител на Центъра за изследване на религиите и доц. д-р Диана Мишкова, Директор на Центъра за академични изследвания.

В него взеха участие учени от Софийския университет "Св. Климент Охридски" (Факултет класически и нови филологии, Исторически факултет, Философски факултет), Американския университет в България, Института за исторически изследвания, БАН, Института по балканистика и тракология, БАН, Института по етнография, БАН и Естонския литературен музей.