Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за изследване на религиите / Семинари / Семинар "Религия и култура", 2022 – 2023 г. (четвърта сесия)

   

Семинар "Религия и култура"
2022 – 2023 г.
Провеждан от Центъра за изследване на религиите съвместно с Центъра за академични изследвания

Тема за 2022 – 2023 г.: "Център и периферия в религията и обществото"
Четвърта сесия – с пленарен доклад на проф. д-р Ливнат Холцман от Университета "Бар-Илан", Израел, на тема "Игнац Голдциер и изследванията на жестовете: от периферията към центъра?"
31 май 2023 г.

 

Семинарът бе открит от проф. д-р Симеон Евстатиев, Ръководител на Центъра за изследване на религиите.

В сесията взеха участие повече от двадесет изследователи от различни факултети на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Института за исторически изследвания при БАН, както и учени от Великобритания и Украйна.

Сесията се проведе на английски език.

 

Вж. тук за РЕЗЮМЕ на пленарния доклад.