Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за изследване на религиите / Семинари / Семинар "Религия и култура", 2009 – 2010 г.

   

Семинар "Религия и култура"
2009 – 2010 г.

На 12 октомври 2009 г. стартира постоянният семинар "Религия и култура". Този семинар на Центъра за изследване на религиите при СУ "Св. Климент Охридски" започва да се провежда през 2009/2010 академична година в рамките на проекта "Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст–социокултурен контекст в изследванията на религиите" с научен ръководител доц. д-р Симеон Евстатиев от Катедрата по арабистика и семитология.

Проектът е финансиран от фонда за научноизследователска дейност на СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ. Семинарът е интегриран в учебния план на Софийския университет и се предлага, предоставяйки кредити на студенти от различни магистърски и бакалавърски програми в областта на хуманитарните и социални науки. През академичната 2009/2010 г. семинарът е включен и в програмата на Докторантското училище по социални и хуманитарни науки към СУ.

Всички сесии на семинара са провеждани в зала №111 или зала "Конфуций" на партерния етаж в сградата на ЦИЕК при СУ на бул. "Тодор Александров" №79 от 17.00 до 20.30 ч. на указаната в графика по-долу дата.

 

Други дейности по изследването за 2009/2010 академична година:

След приключването на семинара, през април 2010 г., беше проведен заключителeн уъркшоп. Резултатите от изследванията по проекта, включително семинара и конференцията, бяха публикувани в реферирано издание на Центъра за изследване на религиите при СУ "Св. Климент Охридски".