Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за изследване на религиите / Събития / Удостояване на проф. Дейл Ф. Айкелман с почетното звание "доктор хонорис кауза"

   

Удостояване на проф. Дейл Ф. Айкелман, САЩ, с почетното звание "доктор хонорис кауза" на СУ "Св. Климент Охридски"

На 26 октомври 2022 г. от 11 ч. в Аулата се проведе тържествената церемония по удостояване с почетното звание "доктор хонорис кауза" на Софийския университет "Св. Климент Охридски" на професор Дейл Ф. Айкелман (Dale F. Eickelman) от Дартмут колидж (Dartmouth College), САЩ.

 

Професор Айкелман е световно признат арабист и антрополог на Близкия изток, Северна Африка и исляма. Две негови книги ("Мюсюлманската политика", писана в съавторство с Джеймз Пискатори, "Праксис", 2002; "Близкият изток и Централна Азия. Антропологически подход", Изток-Запад, 2019) са преведени и на български език. Тези книги, заедно с други негови трудове, са включени в учебните програми и съдържанието на основни курсове и дисциплини в различни специалности на Софийския университет и други висши училища в страната и по света. През последните две десетилетия професор Айкелман е подкрепял учени от Софийския университет и други български академични институции. Консултирал е и участвал в изследователски проекти, включително и в съвместни научни публикации заедно с преподаватели от Софийския университет и други научни организации в България, свидетелство за което е и публикуваният през 2022 г. колективен том Islam, Christianity, and Secularism in Bulgaria and Eastern Europe на академичното издателство Brill.

Професор Айкелман се удостоява с почетното звание "доктор хонорис кауза" за своите научни постижения и цялостен принос от Академичния съвет на Софийския университет по инициатива на Центъра за изследване на религиите и Катедра "Арабистика и семитология" и по предложение на Факултета по класически и нови филологии.

В рамките на церемонията беше изнесена лекция на проф. Дейл Ф. Айкелман на тема "Център и периферия през ХХI век".