Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за изследване на религиите / Събития / Публична лекция на проф. д-р Улрике Фрайтаг на тема "Религия и търговия в Арабия: Джеда – пристанищният град на Мека през ХІХ и ХХ в."

   

Центърът за изследване на религиите и Катедра "Арабистика и семитология" в СУ "Св. Климент Охридски" органзира публична лекция на тема "Религия и търговия в Арабия: Джеда – пристанищният град на Мека през ХІХ и ХХ в." (Religion and Trade in Arabia: Jeddah, the Port City of Mecca, during the 19th and 20th century) на Улрике Фрайтаг, професор по близкоизточни изследвания (ислямознание) в Берлинския свободен университет и директор на Центъра за изследване на модерния Ориент, Берлин.

Събитието е част от международната програма на Центъра за изследване на религиите в рамките на неговия изследователски проект "Религия и публичност: интердисциплинарни подходи" с научен ръководител доц. д-р Симеон Евстатиев от Катедра "Арабистика и семитология" при СУ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Националния фонд "Научни изследвания" при Министерството на образованието, младежта и науката на Република България.

Лекцията откри международен семинар на Центъра за изследване на религиите по проекта и се проведе на английски език на 27 октомври 2011 г., четвъртък, от 18.00 до 19.30 ч. в СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител", №15, Зала №1, Южно крило на Ректората.