Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за изследване на религиите / Събития / Лятна школа "Религия и култура"

   

Лятна школа
"Религия и култура"
28 август – 2 септември 2009 г., Смолян

Лятната школа беше проведена в рамките на изследователски проект: "Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст–социокултурен контекст в изследванията на религиите".