Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за изследване на религиите / Събития / Дискусия на тема "Религиозното поклоничество в Европа: национализъм, транснационализъм, мултикултурализъм"

   

На 21 май 2012, от 19.00 ч. в зала "Пеша Николова" на Центъра за култура и дебат "Червената къща" се проведе

публична лекция с дискусия на тема
"Религиозното поклоничество в Европа: национализъм, транснационализъм, мултикултурализъм"

на Джон Иид (Професор по социология и антропология, Център за изследване на национализма, етничността и мултикултурализма (CRONEM), Университет Рохемтън и Университет Съри, Лондон).

Докато значимостта на религиозното разнообразие все повече се оценява в изследването на транснационалните потоци и свързания с тях културен плурализъм в Западна Европа, поклонничеството се радва на по-малко внимание. Фокусът е върху ролята на поклонничеството в помощ на диаспорите при осигуряването на транснационални връзки с техните страни на произход или с традиционни центрове, такива като Мека. По-скорошни публикации, нови изследвания и доклади в медиите в Европа показват начините, по които малцинствени групи създават нови места на поклонение в страните на заселване и така добавят към расовото и етническо разнообразие на традиционните свети места. Това развитие илюстрира мястото на религията в създаването на "нови етничности" в Западна Европа и предизвикателствата, които те поставят за традиционното възприемане на националната идентичност – предизвикателства, в които религиозните и политическите процеси се преплитат в рамките и отвъд националните граници. Това развитие поставя важни въпроси за връзката между религията и национализма в бивши социалистически страни, като България, и възраждането на поклоннически култове в Източна и Югоизточна Европа.

Лекцията и дискусията на тема "Религиозното поклоничество в Европа: национализъм, транснационализъм, мултикултурализъм" се организира от екипа на проект "Е-гражданственост", проект "Религия и публичност" и Центъра за култура и дебат "Червената къща". В събитието с модератор доц. Симеон Евстатиев участваха доц. Анна Кръстева (НБУ) и Стефан Илчевски.