Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за изследване на религиите / Събития / Дебат "Ислям и секуларизъм"

   

Центърът за изследване на религиите при СУ "Св. Климент Охридски", в рамките на своя международен проект "Религия и публичност: интердисциплинарни подходи" и съвместно с Центъра за култура и дебат "Червената къща" и Главното мюфтийство на мюсюлманското изповедание в България, представи:

Ислям и секуларизъм
дебат

С участието на: доц. д-р Анна Кръстева (НБУ), Ирина Недева (журналист), Бирали Мюмюн (зам.-главен мюфтия), д-р Сефер Хасанов (Висш ислямски институт), проф. дфн Пламен Макариев (СУ), Руслан Трад (председател на Форум за арабска култура "Махмуд Даруиш")

Водещ: доц. д-р Симеон Евстатиев, СУ

Напоследък проблемите, характерни за отношенията между исляма и секуларизма на Запад, сякаш все по-видимо навлизат и в българската публичност. Възникват въпроси като този до каква степен изпълнението на религиозните практики са задължение на вярващите мюсюлмани или проява на показност:

  • Проблематично ли е за останалите граждани публичното деклариране на мюсюлманската идентичност?
  • Пред какви предизвикателства са изправени изповядващите исляма в условията на светски устроени общества като европейските?
  • Как самите мюсюлмани схващат своите права и задължения като граждани? Религиозното им различие отчуждава ли ги от държавата, в която живеят и могат ли те да я приемат за своя родина подобно на останалите нейни граждани?
  • Защо част от българските граждани трудно приемат мюсюлманите като равноправно принадлежащи към българската нация?
  • Доколко в България отношенията между мюсюлманите и светското общество се определят от хода на глобални събития и доколко са резултат от историческото развитие и политическата култура у нас и на Балканите?

5 юли от 18 ч. в Червената зала на Център за култура и дебат "Червената къща", гр. София, ул. "Любен Каравелов" №15.