Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Бюджет и финанси / БЮДЖЕТ 2019 г. / Корекции на бюджета на СУ за 2019 г.

   

Субсидия по ЗДБРБ за 2019 г.

 

Писмо от МОН от 12.02.2019 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо от МОН от 19.03.2019 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо до МОН от 03.04.2019 г. относно: осигуряване на средства за капиталови разходи за СУ през 2019 г.

 

Писмо от МОН от 18.04.2019 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо от МОН от 06.06.2019 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо от МОН от 05.09.2019 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо от МОН от 15.11.2019 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо от МОН от 26.11.2019 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо 2 от МОН от 26.11.2019 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Писмо от Юридически факултет до МОН от 12.12.2019 г. относно:осигуряване на средства за дигитализация на библиотечния фонд на ЮФ на СУ

 

Писмо от МОН от 19.12.2019 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище за Юридическа библиотека

 

Писмо от МОН от 19.12.2019 г. относно: Промени по самостоятелния бюджет на държавното висше училище

 

Уточнен план - трансфер от бюджета на МОН за СУ за 2019 г.