Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности

   

Справка по образец за изпълнение на националните минимални изисквания

Декларация по чл. 115, ал. 1, т. 5 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ "Св. Климент Охридски"

Заявления за участия в конкурси за академични длъжности

 

На вниманието на всички кандидати по обявени конкурси за академични длъжности:

Съгласно Заповед № РД-19-327/27.09.2021 г. на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ с цел ограничаване на опасността от разпространение COVID-19, документи за участие в конкурси за академични длъжности се подават по електронен път при спазване на Инструкцията за електронно подаване на документи по чл. 3, ал. 1 от ПУРПНСЗАДСУ.

 

Електронно подаване на документи за академични длъжности

 

 

Текущи конкурси

Архив - конкурси