Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Текущи конкурси

   

Юридически факултет

Факултет по математика и информатика

Факултет по класически и нови филологии

Геолого-географски факултет

Стопански факултет

Физически факултет

Факултет по педагогика

Факултет по химия и фармация

Богословски факултет

Факултет по журналистика и масова комуникация

Философски факултет

Факултет по славянски филологии

Исторически факултет

Биологически факултет

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Департамент по спорт