Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Текущи конкурси

   

Юридически факултет

Факултет по начална и предучилищна педагогика

Медицински факултет

Геолого-географски факултет

Стопански факултет

Факултет по педагогика

Факултет по химия и фармация

Богословски факултет

Философски факултет

Факултет по славянски филологии

Департамент за информация и усъвършенстване на учители