Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Текущи конкурси

   

 

Факултет по математика и информатика

Медицински факултет

Конкурс за "доцент" по ПН 7.1. Медицина (Отоларингология), ДВ бр. 92/18.11.2022 г.

Кандидат: гл. асистент д-р Димитрина Тодорова Едрева, д.м.

Факултет по класически и нови филологии

Геолого-географски факултет

Физически факултет

Факултет по педагогика

Факултет по химия и фармация

Факултет по журналистика и масова комуникация

Департамент за информация и усъвършенстване на учители